Skoči do sadržaja
Dana 28. studenog 2007. Agencija za znanost i visoko obrazovanje dostavila je Zagrebačkoj banci d. d. , Paromlinska 2,  POPIS potencijalnih korisnika stambenih kredita sa subvencioniranom kamatom zaposlenika Veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske te javnih instituta zagrebačkog područja od rednog broja 1 – 150 , sukladno Članku 3., Članku 7. točkom 2; te članka 9. PRAVILNIKA o kreditiranju zaposlenika Veleučilišta i Visokih škola Republike Hrvatske te javnih instituta zagrebačkog područja (Klasa: 403-02/07-01/001; Ur.broj: 355-01-07-18) od 28 rujna 2007, koji je donesen temeljem izdane suglasnosti na isti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa: 403-02/07-01/00045; URBROJ: 533-03-07-0004) od 17. rujna 2007.

Agencija će virtualnom poštom dostaviti Veleučilištima i visokim školama Republike Hrvatske, te javnim institutima zagrebačkog područja dio izdvojene liste – reda prvenstva koji se odnosi na njene potencijalne korisnike stambenih kredita sa subvencioniranom kamatom.

Institucije su obvezne listu – reda prvenstva objaviti na svojim Oglasnim pločama.

Informiramo zaposlenike Veleučilišta i Visokih škola Republike Hrvatske te javnih instituta zagrebačkog područja da je u pripremi potpisivanje  I DODATKA UGOVORU o odobravanju stambenih kredita zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazova , kojim se između ostalog,  regulira i pitanje produljenja roka trajanja ugovornog odnosa zasnovanog na temelju UGOVORA do 30. 06. 2008. ( Napominjemo da je u članku 13. Ugovora rok do kojeg se moglo zaposlenicima odobriti / sklapati stambene kredite bio do 31.12.2007.).

Agencija će na svojoj web stranici obavijestiti zaposlenike na Veleučilištima i Visokim školama Republike Hrvatske te javnim institutima zagrebačkog područja od kojeg datuma se za realizaciju stambenih kredita mogu javljati svojim poslovnicama Zagrebačke banke d.d.

Upozoravamo zaposlenike da sukladno važećim dokumentima, zaposlenik mora najmanje za jedan mjesec primiti osobni dohodak iz radnog odnosa  putem Zagrebačke banke.