Skoči do sadržaja

Djelatnici  Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovali su na radionici „ Outcomes of the Leuven/Louvain –la-Neuve ministerial conference and expectations on the future of the QA“ održanoj 3. lipnja 2009. g. u Brusselesu u Belgiji.

Radionica je održana u organizaciji ENQA-e (Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju) i agencije NVAO (Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders), a domaćin skupa bila je Royal Flemish Academy of Belgium for Science and Arts.

Radionica je organizirana kao osvrt na ministarsku konferenciju koja je održana u Leuvenu 28. i 29. travnja 2009. g. na kojoj su sudjelovali europski ministri nadležni za područje visokog obrazovanja 46 zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije pri čemu je usvojeno Priopćenje europskih ministara nadležnih za visoko obrazovanje o dosadašnjim postignućima Bolonjskog procesa  te su definirani prioriteti za Europski prostor visokog obrazovanja za naredno desetljeće.

Na temelju usvojenog Priopćenja europskih ministara nadležnih za visoko obrazovanje, ENQA je donijela dokument Mišljenje (Position Paper) ENQA-e o osiguravanju kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) u kojemu su izneseni temeljni principi i prioriteti za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju u narednom razdoblju, a koji su razmotreni tijekom održane radionice i raspravljeni od strane predstavnika Europske udruge sveučilišta (EUA), Europske udruge veleučilišta i visokih škola (EURASHE), Europske udruge studenata (ESU), predstavnika europskih Agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju itd.

Više informacija o radionici mogu se pronaći na internet stranici

www.enqa.eu/eventitem.lasso?id=253&cont=pasteventDetail

Datum objave: 10. lipnja 2009. godine