Skoči do sadržaja

Djelatnice Agencije sudjelovale su dana 23. i 24. ožujka 2009. g. u Glasgowu, Škotskoj na međunarodnoj konferenciji u organizaciji The Scottish Credit and Qualifications Framework Partnership. Tema konferencije bila je: „Prevladavanje barijera i granica: uloga nacionalnih kvalifikacijskih okvira u promicanju mobilnosti studenata“.

Škotsko partnerstvo za kvalifikacijski okvir i bodove organiziralo je međunarodnu konferenciju čiji je cilj bio istražiti ulogu nacionalnih kvalifikacijskih okvira u promoviranju mobilnosti studenata kroz razne sektore i nacionalne granice.
Prvi dan Konferencije govorilo se o razvoju Škotskog nacionalnog kvalifikacijskog okvira te o pokrenutim reformama koje mogu poboljšati mobilnost studenata, kao što su ishodi učenja i ECTS bodovi, kao i o mobilnosti studenata kroz sektore. Kolege iz drugih zemalja pozvani su kako bi izložili trenutnu situaciju u svojim okvirima te se kroz razgovor pokušavalo usporediti i razmijeniti iskustvo te promovirati dobra praksa. Radionice su predstavljale svojevrsni forum za dodatno istraživanje pojedinih tema koje su se predstavile kroz studije te koje pokazuju kako Nacionalni kvalifikacijski okvir koriste različiti dionici u Škotskoj i izvan nje kako bi se povećala mobilnost kroz sektore.
Drugi dan Konferencije razgovaralo se o mobilnosti u drugim zemljama. Fokus je bio na tome kako Bolonja i Europski kvalifikacijski okvir mogu doprinijeti boljem i širem međudržavnom priznavanju vještina i kvalifikacija.

Više informacija o konferenciji i radionicama možete naći na stranici:

http://www.scqf.org.uk/News/LatestNews/SuccessofSCQFInternationalConference.aspx

Datum objave: 08. travnja 2009. godine