Skoči do sadržaja

Kako bi se maturantima olakšala odluka o tome što studirati, a odabrani studij odgovarao njihovim željama, potrebama i mogućnostima, Agencija za znanost i visoko obrazovanje i portal EduCentra, koji pripada MojPosao grupi, u suradnji su izradili aplikaciju ‘Usporedi studije’ koja budućim i sadašnjim studentima pomaže u usporedbi studijskih programa po kriterijima koje sami odaberu.

Aplikacija ‘Usporedi studije’ sadržava detaljan popis svih preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i stručnih studija na kojima se u ovom trenutku može studirati u Republici Hrvatskoj. Budući da se radi o zajedničkom projektu, aplikacija je dostupna na dvije web adrese:  portalu EduCentra te portalu Studij.hr, koji je pokrenula Agencija za znanost i visoko obrazovanje, odnosno njezin Središnji prijavni ured.

Osnovna prednost aplikacije ‘Usporedi studije’ je mogućnost odabira neograničenog broja studija za usporedbu, kao i kriterija prema kojima će korisnik rangirati studije (npr. broj ECTS bodova, trajanje studija, upisna kvota, broj prijavljenih na jedno slobodno mjesto prethodne godine i slično).

Druga važna značajka je ažurnost. Popis studijskih programa će se redovno obnavljati te dodavati novi kriteriji koji su zanimljivi korisnicima (npr. broj studenta u odnosu na broj predavača, udaljenost lokacije na kojoj se izvodi studijski program do studentskog doma i slično).

Aplikacija će pomoći budućim studentima u planiranju njihovih karijera te im omogućiti detaljnu usporedbu uvjeta studiranja na pojedinim studijima u RH prema kriterijima kao što su: broj ECTS bodova, trajanje studija, tip studijskog programa, broj prijava na pojedini studijski program, šanse za upis izražene u postotcima, upisne kvote, potrebe za dodatnim provjerama znanja, i sl. Projekt je pokrenut kako bi informacije o studijskim programima bile dostupnije ne samo budućim studentima, već i široj javnosti.

U budućnosti se planira nadogradnja aplikacije, s namjerom da ona postane i oblik profesionalne orijentacije koji će korisnicima dati uvid u mogućnosti zapošljavanja nakon završetka određenog studija.