Skoči do sadržaja

U elektroničkom oglasniku javne nabave 03. 02.  2011. godine je objavljen otvoreni postupak javne nabave za predmet: Izrada call centar sustava. Krajnji rok za dostavu ponuda je  10. 02. 2011. do 10:00 sati. Dokumentacija za nadmetanje je u cijelosti stavljena elektronički na raspolaganje.