Skoči do sadržaja

U cilju boljeg upoznavanja s dugogodišnjim američkim iskustvima kao i aktualnostima vezano za provođenje postupaka akreditacije u Sjedinjenim Američkim Državama predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje prisustvovale su godišnjoj konferenciji Council for Higher Education Accreditation (CHEA), održanoj u Washingtonu od 24. do 26. siječnja 2011. godine.

Konferencija koja je okupila predstavnike različitih institucija (političke vlasti, visokoobrazovanih institucija, akreditacijskih tijela) bila je dobra prilika za razmjenu iskustava i spoznaja o sadašnjoj i budućoj ulozi akreditacije u američkom sustavu visokog obrazovanja. U svjetlu povećane potražnje za visokim obrazovanjem i njegove masifikacije, kao jedan od ključnih izazova istaknuto je upravo pitanje osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju. Gotovo jedinstveno je stajalište da upravo akreditacija u tome treba odigrati značajnu ulogu, ali bi ona trebala biti još više osnažena te bi ujedno trebalo povećati informiranost javnosti o značaju i ulozi akreditacije u visokom obrazovanju.

Kao jedna od novina koju predlaže U.S. Department of Education je uvođenje tzv. credit hour (količina studentskog rada prikazana u očekivanim ishodima učenja i potvrđena dokazima studentskog postignuća) kao jednog od kriterija u budućim postupcima akreditacije. Također, spomenuta je i potreba da se na nacionalnoj razini razviju jedinstveni standardi i mjere prema kojima bi američke države u budućnosti provodile svoje postupke akreditacije na sličan način kako je to učinjeno i u Europi.

Zanimljivo je da se osim pitanja očuvanja kvalitete visokog obrazovanja te aktualnog pitanja nužnog smanjenja troškova za visoko obrazovanje zbog recesije, kao jedan od izazova spominju i aktivnosti pokrenute u Europi u okviru Bolonjskog procesa, a koje privlače veliku američku pozornost. U tom svjetlu na konferenciji je prezentirana uloga i aktivnosti Europskog registra Agencija za osiguravanje kvalitete (EQAR) kao i europski projekt rangiranja visokih učilišta (U-Multirank) u kojemu će se uspoređivati srodna visoka učilišta (U-Map).

Također su na konferenciji prezentirane aktivnosti vezane za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju u većinskim muslimanskim zemljama.

Među ostalim temama zastupljenima na konferenciji bilo je istaknuto pitanje profitnih visokoobrazovnih institucija (for-profit HEIs) te pitanje ishoda učenja pri čemu su i dodijeljene godišnje CHEA nagrade institucijama koje su se istaknule u promociji ishoda učenja.