Skoči do sadržaja

Posjeti stručnih povjerenstava javnim znanstvenim institutima, u sklopu tematskog vrednovanja koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, započeli su 28. veljače 2011. godine i trajat će do lipnja 2011. godine.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) započela je provedbu tematskog vrednovanja javnih znanstvenih organizacija kao jednu od svojih strateških aktivnosti, temeljenu na Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09).

Cilj tematskog vrednovanja je ustanoviti racionalnost i efikasnost svih javnih znanstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj, njih ukupno 25. Ovakav cjeloviti pristup pružit će nužnu analizu stanja i pravaca mogućeg razvoja javnih znanstvenih organizacija u budućnosti, uvid u njihovu učinkovitost i opravdanost djelovanja kao zasebne cjeline, njihovu uključenost u nacionalni sustav znanosti, ali i ostvarenje mogućnosti boljeg pristupa europskom znanstvenom prostoru.

Tri glavne komponente koje se vrednuju su znanstvena aktivnost, financijski izvori i njihovo korištenje te organizacija i upravljanje institutom.

Članovi stručnih povjerenstava ugledni su znanstvenici iz inozemstva koji su se u svojim sredinama istaknuli po znanstvenoj produktivnosti, upravljanju znanstvenom organizacijom odnosno iskustvom u vrednovanjima i osiguravanju kvalitete u znanosti ili visokom obrazovanju.

Konačni ishod vrednovanja bit će izvješće o tematskom vrednovanju svih 25 javnih znanstvenih instituta, koje će uključivati analizu stanja u svih pet znanstvenih područja kao i osvrt na pojedinačne institute, uključujući i preporuke za poboljšanje i mogućnosti za eventualno povećanje efikasnosti povezivanjem sa drugim institucijama  unutar sličnog područja znanstvenog djelovanja.  Instituti će imati priliku očitovati se na navode stručnih povjerenstava, a konačno izvješće očekuje se u rujnu.