Skoči do sadržaja

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, dana 12. travnja 2011. godine, donesena je Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 045/2011), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici dana 08. travnja 2011. godine, slijedom koje je, između ostalog, izmijenjen postupak stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Postupak stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija vremenski je skraćen te sada traje najdulje šezdeset (60) dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Isto tako, slijedom navedenih izmjena i dopune Zakona, prestalo je s radom Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, stručno tijelo Agencije za znanost i visoko obrazovanje,  te je dio postupka stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koji je bio u njihovoj nadležnosti – vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – prešao u nadležnost Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, čime je dodatno ojačana uloga Ureda.

Nacionalni ENIC/NARIC ured, izvještajni centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, je u djelokrugu svog rada i prije stupanja na snagu ovih izmjena, osim poslova stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, imao poslove pružanja informacija o inozemnim obrazovnim sustavima, kao i pružanje informacija o nacionalnom obrazovnom sustavu, slijedom čega je izdavao dokument Pojašnjenje visokoškolske kvalifikacije u kojem je donosio mišljenja i preporuka koje su se temeljile na vrednovanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno o usporedivosti određene razine obrazovanja s razinama obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U smislu Lisabonske konvencije to je i glavna obveza takvih ureda u Europi.

Izdavanjem Rješenja o stručnom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno Pojašnjenja visokoškolske kvalifikacije Nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje nastoji pomoći poslodavcima u donošenju konačne odluke o zapošljavanju pojedinca, kao i visokim učilištima pri donošenju odluke o upisu kandidata na određeni studijski program, što je u skladu s dobrom europskom praksom u priznavanju IVK

Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odnosno Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija objavljen je na mrežnim stranicama Narodnih novina (NN 045/2011) .