Skoči do sadržaja

Tijekom travanja 2011. godine predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovala je u Komponenti 1 projekta Delegacije EU u Bosni i Hercegovini Podrška reformi visokog obrazovanja u BiH, kao kratkoročni ekspert za područje priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Iskustvo stečeno kroz dugogodišnju suradnju s ENIC i NARIC centrima drugih zemalja te bliska suradnja s ENIC centrom Bosne i Hercegovine – CIP, kao i dobro poznavanje sustava visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kvalificiralo je predstavnicu AZVO-a za sudjelovanje u spomenutom projektu. Obveze u projektu uključivale su analizu sustava priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH, na temelju koje je provedena edukacija djelatnika CIP-a te nastavnog osoblja na osam javnih sveučilišta (Banja Luka, Bihać, Mostar – 2, Sarajevo, Istočno Sarajevo, Tuzla, Zenica). U okviru edukacije izloženi su konkretni prijedlozi za izmjenu postojeće regulative koja se temelji uglavnom na postupcima nostrifikacije i ekvivalencije, kao i daljnje smjernice za usklađivanje sa zahtjevima Lisabonske konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe, koju je BiH ratificirala 2003. godine.

Završna konferencija za Komponentu 1 spomenutog projekta održana je 27. i 28. travnja 2011. godine. Na konferenciji je predstavnica AZVO-a održala predavanje o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, kao i radionicu o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH za članove radne grupe projekta te predstavnike ministarstva nadležnih za obrazovanje u BiH.

http://www.uskportal.ba/index.php?stream=vijest&vid=17331
http://www.unze.ba/aktuelnosti/index.php