Skoči do sadržaja

Predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovale su na prvom sastanku projekta UNESCO-a i Globalne inicijative za izgradnju kapaciteta u osiguravanju kvalitete Svjetske banke (GIQAC) „Provedba ESG-a na Balkanu“ koji se održao 16. i 17. lipnja u Beču. Cilj je projekta podržati regionalne agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju u prilagodbi svojih aktivnosti međunarodno prihvaćenim standardima te stvoriti zajedničku bazu stručnjaka za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.

Prvi sastanak projekta, pod pokroviteljstvom Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) i  Austrijskog vijeća za akreditaciju (AAC), bio je posvećen različitim aspektima ESG-a (Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju).

IMG_0550

Program

Prezentacije:

ESTABLISHING A NEW AGENCY AND ADOPTING THE ESG – THE ROMANIAN EXPERIENCE

Analysis of audit material and evaluative writing

Consistency Input for discussion

Balkan – ESG: Survey Results

Internal Quality Assurance procedures for agencies: The CINTAS Proyect

Accreditation and External Evaluation of HE Institutions in Serbia