Skoči do sadržaja

U organizaciji European Training Foundation (ETF), Nacionalnog vijeća za konkurentnost i Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u Zagrebu je 30. lipnja 2011. g., održana jednodnevna radionica na temu usklađivanja obrazovne ponude i potreba tržišta rada.

Radionici su uz predstavnike spomenutih organizacija prisustvovali i članovi Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta rada.

Tijekom radionice predstavljen je projekt ETF-a pokrenut u okviru Torinskog procesa, koji je započeo 2011. g. i trebao bi trajati do 2013. g. Glavni je cilj projekta osnaživanje suradnje između stručnjaka iz zemalja EU i zemalja partnera ETF-a u razvijanju metodološkog koncepta i alata za praćenje i predviđanje potreba tržišta rada kako bi se obrazovana ponuda bolje uskladila s potrebama tržišta rada.

Radionici je prisustvovala i predstavnica Cedefopa koja je predstavila dosadašnja istraživanja ove agencije EU vezane za predviđanje potrebnih vještina na tržištu rada.

Tijekom radionice predstavljene su dosadašnje aktivnosti institucija/tijela kao što su HZZ, HGK, sektorska vijeća, a vezano za praćenje i predviđanje potreba tržišta rada te usklađivanje obrazovne ponude i potražnje na tržištu rada.
Razmjena informacija o aktivnostima koje se već sada provode u RH vezano za temu sastanka kao i iskustava zemalja EU, značajan su doprinos za utvrđivanje daljnjih koraka koji bi se trebali provoditi u narednom razdoblju pri čemu će Međuresorno radno tijelo za praćenje potreba tržišta rada imati ulogu koordinatora tih aktivnosti u cilju donošenja odgovarajućih preporuka i izvješća.

Ujedno je dogovoreno da slijedeći korak u daljnjoj suradnji s ETF-om bude provođenje projekta mapiranja svih dosadašnjih aktivnosti u RH vezano za temu sastanka čiji bi rezultati trebali biti prezentirani na konferenciji koja će se održati u studenome ove godine, a što bi trebalo biti od značajne koristi i samom Međuresornom radnom tijelu za praćenje potreba tržišta rada u njegovom daljnjem radu.