Skoči do sadržaja

Europska komisija predstavila je program za financiranje istraživanja u EU u ovom desetljeću, “Horizont 2020” vrijedan 80 milijardi eura, kojim želi potaknuti istraživanja i razvoj, stimulirati inovacije i pojednostaviti način na koji znanstvenici i manje tvrtke mogu doći do europskog novca.

“Horizont 2020” dio je programa “Unija inovacija”, jedne od ključnih inicijativa strategije “Europa 2020” kojom se želi povećati globalna konkurentnost Europske unije.

Novi program uvodi pojednostavljen sustav isplata uvođenjem jedinstvene stope za neizravne troškove i samo dvije stope za financiranje – za istraživanje i za demonstracijske aktivnosti, jedinstvenu točku pristupa za sudionike, manje birokracije za pripremu prijedloga te ukida nepotrebne kontrole i revizije.

Ključni cilj je skraćivanje vremena koje protekne od apliciranja za potporu do isplate za u prosjeku 100 dana. Komisija će pokušati otvoriti program većem broju sudionika iz cijele Europe pomoću sinergije sa strukturnim fondovima.

“Horizont 2020” identificirat će potencijalne centre izvrsnosti u regijama sa slabijim rezultatima i ponuditi im savjete i potporu, dok se strukturne fondove može koristiti za razvoj infrastrukture i opremu. Program objedinjuje sve europske programe za financiranje istraživanja i razvoja i odnosi se na razdoblje od 2014. do 2020. godine. Zamjenjuje 7. Okvirni program za istraživanje (FP7) koji istječe 2013. Prijedlog EK razmotrit će Vijeće EU-a i Europski parlament, a usvojen bi trebao biti do kraja 2013.

Više pročitajte ovdje.