Skoči do sadržaja

Dana 17. siječnja 2012. godine u Kopenhagenu je održana inicijalna konferencija o ishodima projekta Mapiranje implementacije i primjene Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) na kojem je sudjelovala i predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Godine 2010. organizacije koje čine grupu E4 – ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), ESU (European Students’ Union), EUA (European University Association) i EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) pokrenule su projekt Mapiranje implementacije i primjene Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja s ciljem prikupljanja informacija o tome kako su ESG implementirani i primjenjivani u zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije, napose na njihovim visokim učilištima i agencijama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.

Na konferenciji u Kopenhagenu predstavljeno je izvješće E4 grupe s rezultatima aktivnosti koje su provedene u okviru navedenog projekta. Izvješće predstavlja prvu sveobuhvatnu studiju o implementaciji ESG-a te analizu njihovih utjecaja. Izvješće se temelji na analizi stručnjaka, predstavnika svih relevantnih sektora i dionika u visokom obrazovanju, posebno sveučilišnih nastavnika i studenata, predstavnika upravljačkih struktura u visokom obrazovanju, tijela za provedbu unutarnjeg osiguravanja kvalitete na visokim učilištima, odnosno agencija za vanjsko osiguravanje kvalitete, EQAR-a (European Quality Assurance Register for Higher Education) i socijalnih partnera.

Preporuke projektnog konzorcija za izmjene i dopune ESG-a bit će predstavljene na Ministarskoj konferenciji koja će se održati u travnju 2012. godine u Bukureštu.

Publikacija MAP ESG