Skoči do sadržaja

U siječnju 2012. godine objavljen je priručnik o Europskom prostoru priznavanja (European Area of Recognition  Manual, EAR). EAR je nastao kao rezultat projekta Europski prostor priznavanja (European Area of Recognition) financiranog od strane Europske komisije, a u kojem je sudjelovalo osam ENIC i NARIC centara iz različitih država članica Europske Unije. Priručnik je rezultat suradnje mreže ENIC i NARIC centara, Odbora za Lisabonsku konvenciju, Bologna Follow-Up grupe i drugih na međunarodnoj razini.

Priručnik sadrži upute i smjernice za priznavanje inozemnih kvalifikacija te predstavlja veliki iskorak prema boljem razumijevanju prakse priznavanja inozemnih kvalifikacija u europskim zemljama, većoj transparentnosti informacija i odluka o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
EAR je prvenstveno namijenjen stručnim osobama koje se bave vrednovanjem, odnosno priznavanjem inozemnih kvalifikacija, napose ENIC i NARIC uredima, no može imati i širu primjenu i poslužiti kao informacija studentima, nastavnom osoblju na visokim učilištima i drugim dionicima u sustavu visokog obrazovanja.

Jedan od ciljeva priručnika je također doprinijeti zajedničkom prostoru priznavanja visokog obrazovanja u kojem sve europske zemlje provode sličnu metodologiju u priznavanju kvalifikacija, a koja se temelji na zajedničkim standardima i smjernicama.
Priručnik tako doprinosi globalnoj dimenziji priznavanja i akademskoj i stručnoj mobilnosti, s obzirom da je usklađena i transparentna praksa priznavanja ključna za kvalitetu mobilnosti u Europi te kao takva igra važnu ulogu u Europskom prostoru visokog obrazovanja.

Priručnik o Europskom prostoru priznavanja