Skoči do sadržaja

Obavijest o nabavi (Procurement Notice) za projekt Nacionalni informacijski sustav za visoko obrazovanje i znanost, EuropeAid/131183/C/SER/HR objavljena je na mrežnim stranicama Odjela za financiranje i ugovaranje EU-programa Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nacionalni informacijski sustav za visoko obrazovanje i znanost obuhvatit će značajan broj parametara za generiranje analiza i statistika iz područja visokog obrazovanja i znanosti te pružiti ključnu informatičku potporu poslovnim procesima na svim razinama na kojima se donose strateške ili operativne odluke koje se tiču kvalitete i funkcionalnosti sustava visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Cilj je projekta pridonijeti usklađivanju odluka i preporuka koje donose razna tijela, njihovoj transparentnosti i utemeljenosti na realno postavljenim normama i standardima te objektivnim kriterijima i ocjenama. Korisnik projekta je Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Više informacija možete pronaći na sljedećem linkovima:   http://www.asoo.hr/defco/default.aspx?id=154  , http://www.ljudskipotencijali.hr/Nacionalni-informacijski-sustav-za-visoko-obrazovanje-i-znanost.html

Natječaj je objavljen i na stranicama EU:  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63595-2012:TEXT:EN:HTML&src=0