Skoči do sadržaja

Predstavnica AZVO sudjelovala je na fokus grupi o politikama temeljenima na podacima za efektivne obrazovne sustave koja se održala 28. veljače u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i European Training Foundation. Fokus grupa je dio većeg projekta čiji je cilj poboljšati prikupljanje, analizu i korištenje podataka pri razvoju obrazovnih politika.

Na prvom dijelu fokus grupe predstavljeni su najvažniji indikatori u praćenju obrazovanja i tržišta rada, dok su na drugom dijelu radionice predstavljene aktivnosti švedske Nacionalne agencije za stručno visoko obrazovanje, koja prikuplja podatke o potrebama tržišta rada i na temelju toga oblikuje upisnu politiku švedskih veleučilišta. Prezentacije i zaključci s radionice će biti dostupni uskoro.