Skoči do sadržaja

U Sarajevu je dana 11. i 12. svibnja 2012. godine održane su generalna skupština, radionica i sastanak Izvršnog odbora Mreže agencija za osiguravanje kvalitete u centralnoj i istočnoj Europi (CEENQA).
Domaćin događanja bila je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvalitete Bosne i Hercegovine (HEA). 

Radionica koje se u Rektoratu Sveučilišta u Sarajevu održala pod nazivom „Novi izazovi europskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju“ okupila je predstavnike europskih agencija za osiguravanje kvalitete, članice CEENQA-e, međunarodne stručnjake za osiguravanje kvalitete, predstavnike Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) te predstavnike visokoškolskih institucija iz Bosne i Hercegovine.

Tijekom seminara u Sarajevu sudionici su upoznati sa zaključcima Ministarske konferencije održane u travnju ove godine u Bukureštu koje je predstavio gospodin Birger Hendriks, predstavnik Skupine za praćenje Bolonjskog procesa. O rezultatima revizije Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) govorio je dr. Achim Hopbach, predsjednik ENQA-e. Ravnatelj Internacionalnog centra za istraživanje u visokom obrazovanju iz Kasela, prof. Ulrich Teichler prezentirao je izazove europskog visokog obrazovanja i Bolonjskog procesa do 2020. godine. Na kraju godišnjeg seminara CEENQA-e potpisan je sporazum o suradnji između ove organizacije i ENQA-e.

Nakon jednodnevnog seminara, održana  je generalna skupština CEENQA-e kojom je predsjedavao dr. Iring Wasser, predsjednik CEENQA-e i ravnatelj njemačke Agencije za akreditaciju studijskih programa (ASIIN). Na skupštini je, nakon prethodnog elektroničkog glasanja, iskazana dobrodošlica u CEENQA-u  novim članicama, Agenciji za akreditaciju Sjevernog Cipra, njemačkoj Agenciji za akreditaciju programa u medicini te su potvrđena članstva litvanske i latvijske agencije.

CEENQA je najstarija organizacija za osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju u Europi, osnovana 2001. godine koja okuplja agencije za osiguravanje kvalitete iz centralne i istočne Evrope. Članstvo u CEENQA-i, nakon ovogodišnje skupštine u Sarajevu, ostvarilo je  26 agencija iz 13 država, a među njima i hrvatska Agencija za znanost i visoko obrazovanje koja je punopravna članica ove ugledne organizacije od 2008. godine. Ravnateljica AZVO-a  također je i članica Izvršnog odbora CEENQA-e.

Agenda GA

Agenda Workshop

Presentation Birger Hendriks

Presentation Ulrich Teichler

Presentation Achim Hopbach