Skoči do sadržaja

Europska mreža za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju ENQA je 20. kolovoza 2012. godine objavila zbornik radova proizašlih iz radionice koja je u veljači 2012. održana u Irskoj na temu poveznica osiguravanja kvalitete i kvalifikacijskih okvira, što je važna tema i u Hrvatskoj, s obzirom na postupak usvajanja Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Zbornik počinje s kratkim pregledom povijesti uvođenja kvalifikacijskog okvira u Europski prostor visokog obrazovanja te izazova koji predstoje u budućnosti. Nakon toga se daje pregled načina na koji su agencije za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju sudjelovale u procesu uvođenja nacionalnih kvalifikacijskih okvira – većinom su ove institucije bile zadužene za verifikaciju okvira, odnosno referenciranje prema Europskom okviru, a svuda su bile intenzivno uključene u sve faze razvoja i donošenja okvira. Ostatak zbornika bavi se okvirima pojedinih zemalja, točnije, načinom na koji agencije u Švedskoj, Danskoj, Španjolskoj i Francuskoj vrednuju postizanje ishoda učenja na razini visokog obrazovanja, odnosno formalnog i neformalnog obrazovanja, te modelom koji je uvela Irska u svrhu povezivanja zahtjeva visokog obrazovanja i tržišta rada.

Zbornik na engleskom jeziku u cijelosti je dostupan ovdje.