Skoči do sadržaja
Ravnateljica_Devin_Wu_071212

Devin Wu, predstavnik Taiwan Assessment and Evaluation Association (TAEA) , boravio je od 3. do 7. prosinca 2012. godine u Zagrebu u sklopu studijskog posjeta Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Devin Wu sudjelovao je kao promatrač u postupku audita kojega na Sveučilištu u Zagrebu provodi AZVO te se sastao s prof. dr. sc. Blaženkom Divjak, prorektoricom za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu i mr. sc. Mislavom Balkovićem, dekanom Visokog učilišta Algebra – visoke škole za primijenjeno računalstvo.

U sklopu posjeta Devin Wu sastao se s predstavnicima AZVO-a, prezentiravši rad TAEA te Asia-Pacific Quality Network (APQN), udruženja čiji je TAEA član. Upravo je 2012. godine i AZVO postao članom, sa statusom promatrača, u mreži agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju Azije i Pacifika.