Skoči do sadržaja

Objavljene su brošure „Prijava ispita državne mature 2012./2013. i prijave za upis na studijske programe“.

Brošure su podijeljene prema vrstama kandidata, a sadržavaju detaljna objašnjenja vezana uz prijavu ispita državne mature i studijskih programa te sve propisane rokove.

Brošure možete pregledavati na sljedećim linkovima:

Brošura za učenike u redovnom sustavu obrazovanja Republike Hrvatske

Brošura za kandidate koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2012. u Republici Hrvatskoj

Brošura za kandidate koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih

Brošura za kandidate koji su srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine

Brošura za kandidate koji srednje obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske