Skoči do sadržaja

Petsto europskih i svjetskih sveučilišta trebalo bi sudjelovati u novom međunarodnom rangiranju sveučilišta koje je pokrenula Europska komisija, objavljeno je 17. prosinca 2013. godine.

Nova rang-lista, U-Multirank, od postojećih lista razlikovat će se po tome što će sveučilišta rangirati na temelju šireg raspona faktora učinkovitosti, što će omogućiti stvaranje realističnijeg i pristupačnijeg vodiča kroz ponudu tih sveučilišta. To novo, višedimenzionalno rangiranje ocjenjivat će sveučilišta u pet kategorija: znanstveni ugled, kvaliteta podučavanja i učenja, međunarodna orijentacija, uspjeh u prenošenju znanja (npr. suradnja s kompanijama i start-up projektima) i angažiranost u regiji. Sveučilišta su pozvana da se prijave za novo rangiranje u prvoj polovici 2013. godine, a prvi rezultati očekuju se početkom 2014. godine.

Službeni početak projekta U-Multirank zakazan je za veliku konferenciju koja će se održati u Dublinu 30. i 31. siječnja 2013. godine, za vrijeme irskog predsjedavanja Europskom unijom.

Androulla Vassiliou, europska povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade, rekla je: „Ovo će biti suvremeno i sofisticirano rangiranje koje će odražavati raznolikost visokog obrazovanja. Postojeće međunarodne rang-liste i dalje pridaju preveliku važnost znanstvenom ugledu. Naše višedimenzionalno rangiranje rezultirat će stvaranjem točnijeg vodiča za kvalitetu sveučilišta koji će omogućiti i veću usporedivost. U-Multirank će mladim ljudima pomoći u odabiru studija, a visoka učilišta potaknuti da poboljšaju rezultate čitavog niza svojih aktivnosti. Vodič će također biti koristan alat za donositelje odluka kojima će pomoći u razvijanju učinkovitih strategija za budući razvoj visokog obrazovanja.”

U-Multirank temeljit će se na objektivnim kriterijima i podacima. Europska komisija želi privući široki raspon sveučilišta koja bi sudjelovala u prvoj fazi rangiranja, a za ostala će postojati i mogućnost kasnijeg uključivanja. U-Multirank će, također, omogućiti pojedincima da biraju i rangiraju vlastite prioritete kako bi dobili rang-listu sveučilišta koja odgovara njihovim potrebama.

Kako bi osigurala nepristranost, kvalitetu i vjerodostojnost, Europska komisija odabrala je neovisni konzorcij koji će provesti rangiranje. Inicijativu će voditi njemački Centar za visoko obrazovanje (Centre for Higher Education – CHE) i nizozemski multidisciplinarni istraživački Centar za proučavanje javnih politika visokog obrazovanja (Center for Higher Education Policy Studies – CHEPS), koji će surađivati s partnerima kao što su Centre for Science and Technology Studies na visokom učilištu Leiden University (CWTS), akademski izdavač Elsevier, fondacija Bertelsmann Foundation i softverska tvrtka Folge 3. U prikupljanju relevantnih podataka, konzorcij će, također, surađivati s nacionalnim agencijama za rangiranje te drugim dionicima.

Okvir za pokretanje projekta

U-Multirank predstavlja kulminaciju inicijative pokrenute na konferenciji održanoj za vrijeme francuskog predsjedavanja Europskom unijom. Ta konferencija osvijestila je potrebu za novim rangiranjem sveučilišta na temelju metodologije koja će odražavati raznovrsnost aspekata izvrsnosti u međunarodnom kontekstu.

Stoga je Europska komisija naručila studiju o izvedivosti koju je proveo konzorcij visokih učilišta i znanstvenih organizacija poznat kao CHERPA, a koja je završena 2011. godine. Ta studija, koja je nastala u suradnji s 150 visokih učilišta iz Europe i svijeta, potvrdila je da su i koncept i implementacija višedimenzionalnog rangiranja realistični.

Projekt U-Multirank provodit će se tijekom 2013. i 2014. godine, za što je osigurano 2 milijuna funti iz fondova Europske unije za Programe cjeloživotnog učenja, uz mogućnost da se inicijalno financiranje produži za još dvije godine (2015. i 2016. godinu). Nakon toga, rangiranje bi trebala preuzeti neka neovisna organizacija.

Više informacija:

http://www.u-multirank.eu/
http://www.che.de/cms/?getObject=303&getLang=en
http://www.utwente.nl/mb/cheps/
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/multirank_en.pdf

Izvor: Europska komisija, Press releases RAPID