Skoči do sadržaja

Bridge projekt – Best Recognition Instruments for the Dialogue between Global Experts (Najbolji instrumenti priznavanja za dijalog svjetskih stručnjaka) je jedna od aktivnosti financiranih u sklopu Aktivnosti 3 programa Erasmus Mundus.

Namjera Bridge projekta bilo je jačanje suradnje među nacionalnim struktura programa Erasmus Mundus i NARIC, ENIC te MERIC centara. Unapređenje suradnje pokazalo se neophodnim iz dva razloga: s jedne strane, zbog potrebe za osnivanjem Erasmus Mundus konzorcija koji će sastavljati prijedloge združenih programa i dodjeljivati odgovarajuće dvostruke, višestruke ili združene kvalifikacije, a s druge strane, postalo je očito da je među centrima zaduženim za vrednovanje kvalifikacija potrebno proširiti svijest o specifičnim pravilima programa Erasmus Mundus, kako bi raspolagali svim informacijama potrebnim za vrednovanje kvalifikacija koje su izdali ti konzorciji.
Ciljevi projekt bili su:
– poboljšati dijalog između mreže nacionalnih struktura programa Erasmus Mundus i NARIC centara
– izgraditi čvrstu vezu između nacionalnih struktura i NARIC, ENIC i MERIC centara
– procijeniti i povećati svijest ENIC i MERIC centara o programu Erasmus Mundus
– osigurati praktične alate i prijedloge za Erasmus Mundus konzorcije u sljedećim stupnjevima razvoja – stvaranje združenih programa, odabir kandidata za programe Erasmus Mundus, dodjela dvostrukih, višestrukih ili združenih kvalifikacija od strane Erasmus Mundus konzorcija.

Postignuti rezultati Bridge projekta prikupljeni su u priručniku „BRIDGE Handbook – Joint programmes and recognition of joint degrees” (BRIDGE priručnik: Združeni programi i priznavanje združenih kvalifikacija), a uključuju sljedeće:
– izvore informacija o sustavima visokog obrazovanja i priznatim/akreditiranim visokim učilištima
– međunarodne izvore informacija i dokumente koje NARIC, ENIC i MERIC centri koriste u vrednovanju i priznavanju združenih kvalifikacija
– prakse priznavanja NARIC, ENIC i MERIC centara
– istaknuta pitanja i predložena rješenja za svaku studiju slučaja priznavanja
– dobre prakse u postupcima priznavanja u različitim fazama provedbe programa Erasmus Mundus.

BRIDGE Handbook – Joint programmes and recognition of joint degrees