Skoči do sadržaja

U suradnji s Europskom zakladom za izobrazbu (ETF), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organizira 12. veljače 2013. godine konferenciju, uz popratne rasprave na okruglim stolovima, na temu kreiranja obrazovne politike utemeljene na dokazima.

U sklopu inicijative Europske zaklade za stručnu izobrazbu (ETF) pod nazivom Torinet – learning4evidence4learning, čiji je cilj bio povećanje učinkovitosti obrazovnih politika, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u suradnji s ETF-om, organiziralo je mnogobrojne aktivnosti tijekom 2011. i 2012. godine

Jedna od aktivnosti bila je i konferencija održana u Splitu 2011. godine, čiji je glavni cilj bio podizanje svijesti o kreiranju politika utemeljenih na podacima i rezultatima istraživanja. Nadalje, svrha konferencije bila je i pokretanje rasprave među ključnim dionicima u Hrvatskoj o mogućim metodama i alatima za poboljšanje učinkovitosti obrazovnih politika. Na konferenciji se raspravljalo o pitanjima vezanima uz upravljanje, prikupljanje podataka i njihovoj upotrebi, s posebnim naglaskom na povezivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada, čime su postavljene smjernice za daljnje aktivnosti kreiranja politika utemeljenih na evidencijama.

Vezano uz održanu konferenciju i na zahtjev Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, osnovana je EBPM Fokus grupa[1] te je tijekom 2011. i 2012. godine održano nekoliko okruglih stolova. Ključni ciljevi okruglih stolova bili su produbljivanje rasprave o ovoj temi, stvaranje mreže stručnjaka koji se bave prikupljanjem i analizom podataka, kao i prepoznavanje prednosti i nedostataka postojećeg načina kreiranja politika utemeljenih na evidencijama u području obrazovanja i usavršavanja. ETF se uključio u organizaciju okruglih stolova te pružio potporu pripremom tema za poticanje rasprave, čime je pridonio daljnjem razvoju ove tematike. Zaključci konferencije i okruglih stolova stvorili su osnovu za studijski posjet Švedskoj, kojem je prethodila radionica o očekivanim rezultatima. Studijski posjet Švedskoj, u kojem su sudjelovali predstavnici EBPM Fokus grupe, održan je u svibnju 2012. godine.

Uspostavljanje i koordinacija suradnje između dionika obrazovnog sektora i sektora tržišta rada pokazali su se područjima od najvećeg interesa. Tijekom studijskog posjeta održane su prezentacije o različitim švedskim ustanovama koje se bave planiranjem i usklađivanjem obrazovanja s potrebama tržišta rada, korištenjem sustava praćenja zapošljivosti studenata nakon završetka studija, zatim prezentacije o samim postupcima kreiranja politika utemeljenih na rezultatima istraživanja i prikupljanju podataka, njihovoj analizi i izvješćivanju. Posebno je istaknut švedski zakon o strukovnom obrazovanju i usavršavanju, čiji je bitan cilj i odgovor na potrebe tržišta rada.

Konferencija koja će se održati 12. veljače 2013. godine zaključit će proces rasprave i učenja o kreiranju obrazovnih politika utemeljenih na evidencijama te predstaviti glavne naučene lekcije i zaključke.

Glavni izazov koji slijedi bit će preuzimanje vodstva dionika prve konferencije koja je održana 2011. godine i dijeljenje znanja s novim članovima proširene mreže zainteresiranih dionika, što bi trebalo potaknuti daljnji razvoj procesa kreiranja obrazovnih politika utemeljenih na evidencijama s posebnim naglaskom na razvoju sustava praćenja profesionalnoga razvoja i zapošljivosti studenata (student tracing).

Cilj konferencije je nadogradnja dosadašnjih aktivnosti, kao i postizanje zajedničkog razumijevanja u području kreiranja obrazovnih politika utemeljenih na evidencijama među ključnim dionicima u Hrvatskoj. Razvoj sustava praćenja profesionalnoga razvoja i zapošljivosti studenata prikazat će se kao konkretan primjer kreiranja obrazovnih politika utemeljenih na evidencijama.

Sudionici će moći raspravljati o upotrebi rezultata istraživanja u razvoju politika, uključujući pristup podacima i njihovoj kvaliteti, mogućnostima za prikupljanje podataka, političkim i ekonomskim čimbenicima te o ulogama različitih institucija.

Bit će predstavljena najnovija iskustva i relevantne aktivnosti kako bi se identificirali zajednički izazovi i postavila osnova za razvoj smjernica rada u 2013. godini.

Program