Skoči do sadržaja

U organizaciji Council for Higher Education Accreditation (CHEA), američkog nacionalnog promicatelja osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, u Washingtonu je 30. i 31. siječnja 2013. godine održan međunarodni skup CHEA International Quality Group (CIQG Annual Meeting).

Budući da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) od rujna 2012. godine članica CHEA International Quality Group, međunarodnom je skupu prisustvovala i predstavnica AZVO-a, koja je sudionicima predstavila prezentaciju na temu „Higher Education Systems in Transition: Quality Assurance in Central and Eastern Europe“, s težištem na osiguravanje kvalitete u Republici Hrvatskoj.

Prezentaciju možete pogledati ovdje.