Skoči do sadržaja

Kvaliteta obrazovanja i jednake mogućnosti, osnovni su ciljevi Vladina projekta Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije 2020., čiji je skori dovršetak najavio član radne skupine prof. dr. sc. Petar Bezinović na konferenciji „Obrazovanje i osposobljavanje u RH i budući izazovi u usklađivanju obrazovanja i potreba tržišta rada“, održanoj 20. lipnja u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Strategija čija je primarna zadaća poboljšanje sustava obrazovanja i znanosti, trebala bi u rujnu ući u dvomjesečnu javnu raspravu, a želja je kreatora da taj dokument bude prihvaćen konsenzusom. Jedna od novosti koju predlaže jest uvođenje sustava za kvalitetu obrazovanja. „Vizija nam je obrazovanje koje aktivno potiče cjeloviti individualni razvoj svakog učenika, primiče društvenu jednakost i demokratske vrijednosti te snažno doprinosi društvenom i gospodarskom razvoju. Želja nam je omogućiti svim učenicima stjecanje znanja i vještina potrebnih za uspješan život u suvremenom društvu“, istaknuo je dr. sc. Bezinović, naglašavajući da nije riječ o završenom dokumentu, već sklonom poboljšanju kroz javnu raspravu.

Strategija razrađuje sedam cjelina, među kojima su podizanje kvalitete rada i društvenog ugleda učitelja, unapređenje kvalitete rukovođenja odgojno-obrazovnim ustanovama, osiguranje cjeloživotnog sustava kontinuirane podrške učenicima te promjena strukture predtercijalnog obrazovanja na devet godina. U planu je i izrada novih kurikuluma na svim razinama te ustroj sustava za osiguranje i unapređenje kvalitete. Uz sveobuhvatnu analizu sustava razmišlja se i o uvođenju postupka reakreditacije škola.

Među mjere Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta uvrštene su i one o privlačenju i zadržavanju najboljih pojedinaca u profesiji, unapređenju inicijalnog obrazovanja učitelja te uvođenju e-programa: digitalnih sustava za vrednovanje i praćenje ostvarivanja ishoda učenja.

Pomoćnica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje te načelnica Odjela za visoko obrazovanje, mr.sc. Sandra Bezjak, izrazila je podršku provođenju strateškog dokumenta te navela važnost iskustva Agencije s postupkom reakreditacije u sustavu visokog obrazovanja i znanosti. „Nikad dosad sustav nije bio u cijelosti reakreditiran. Naš je cilj dovršiti petogodišnji postupak reakreditacije do 2015. godine. Kroz dosadašnje postupke koji u konačnici završavaju s produljenjem dopusnice, njenim ukidanjem ili pismom očekivanja, dosta je toga već odrađeno, a prvi puta ove godine reakreditaciju prolazi i 25 znanstvenih instituta“, navela je mr.sc. Bezjak, naglasivši kako je sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj mlad, no postoji svjesnost o njegovoj važnosti.

Pomoćnica ravnateljice najavila je ideju kojom bi Agencija za znanost i visoko obrazovanje preuzela praćenje zapošljavanja završenih studenata na nacionalnoj razini, budući da te podatke, koji bi mogli biti od izrazite važnosti za razvoj kvalitete sustava, Hrvatska nema.

Na konferenciji održanoj u organizaciji Ministarstva znanosti i European Training Foundation, pohvaljen je projekt Središnjeg prijavnog ureda (SPU) koji djeluje u sklopu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, kao primjer „izvanredne sinergije institucija u sustavu“.

 

Prezentacija Cedefop
Prezentacija Ivan Šutalo – 1
Prezentacija Ivan Šutalo – 2
Prezentacija Sandra Bezjak
Prezentacija Ivana Pilko Čunčić
Prezentacija Sanja Crnković Pozaić