Skoči do sadržaja

Prema podacima iz Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) u ljetnom upisnom roku pravo na upis na studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2013./2014. ostvarilo je 29.772 kandidata.

Konačne rang-liste kandidata za upis za akademsku godinu 2013./2014. objavljene su na mrežnim stranicama www.postani-student.hr u srijedu, 17. srpnja 2013. godine u 12:00 sati.

Najviše prijava prvog prioriteta u ljetnom upisnom roku – 1915, imao je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Prema podacima iz NISpVU-a, na Sveučilištu u Zagrebu ostalo je ukupno 1387 slobodnih mjesta. U ljetnom upisnom roku u potpunosti su popunjeni sljedeći fakulteti Sveučilišta u Zagrebu: Medicinski fakultet, Učiteljski fakultet, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Stomatološki fakultet te združeni studiji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina.

Na Sveučilištu u Splitu slobodno je još 503 mjesta. U ljetnom upisnom roku u potpunosti su popunjeni sljedeći fakulteti Sveučilišta u Splitu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Pomorski fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet, Katolički bogoslovni fakultet, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni studijski centar za studije mora te združeni studij Kemijsko – tehnološkog fakulteta i Medicinskog fakulteta i Umjetničke akademije i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Sveučilište u Rijeci ima još 329 slobodnih mjesta. U potpunosti je popunjen Učiteljski fakultet te Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku još je 427 slobodnih mjesta. U ljetnom roku u potpunosti su popunjeni sljedeći fakulteti: Učiteljski fakultet, Odjel za biologiju i Odjel za kulturologiju.

Na Sveučilištu u Zadru još je 193 slobodna mjesta. U potpunosti je popunjen Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru.

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli još ima 416 mjesta na svim studijima, isto kao i na Sveučilištu u Dubrovniku gdje su ostala još 74 slobodna mjesta.

Na određenom broju studijskih programa nije ostalo mjesta na kvoti za državljane RH, već samo na kvoti za strane državljane.

U potpunosti je još popunjeno Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu te Veleučilište u Varaždinu.

Oni kandidati koji u ljetnome roku nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program mogu se prijaviti za jesenski upisni rok, ali samo na studijskim programima na kojima je ostalo slobodnih mjesta i za koje je visoko učilište odlučilo provesti jesenski upisni rok. Prijave za upis na studijske programe u jesenskom roku započet će 22. srpnja i trajat će do 20. rujna 2013. ili do roka kojeg odredi visoko učilište.