Skoči do sadržaja

Predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovat će na seminaru kojeg zajednički organiziraju Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR) i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta a na temu uloge nacionalnih kvalifikacijskih okvira i osiguravanje kvalitete u priznavanju kvalifikacija.
Seminar je jedna u nizu aktivnosti potaknutih od strane Bologna Follow-up Group, međunarodnog tijela zaduženog za praćenje provedbe Bolonjske reforme. Cilj je seminara ispitati mogućnosti uspostave okvira za rad stranih agencija upisanih u EQAR te korištenja postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete i referenciranih nacionalnih kvalifikacijskih okvira pri priznavanju stranih visokoobrazovnih kvalifikacija. Seminar, koji će se održati 11. prosinca 2013. u dvorcu Trakošćan, namijenjen je predstavnicima nadležnih tijela kao i dioničkih institucija.
Više o seminaru i ostalim novostima iz EQAR-a pročitajte u elektronskom biltenu EQAR-a