Skoči do sadržaja

Europska je komisija 28. siječnja objavila Izvješće o napretku u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju.

Europsko se visoko obrazovanje susreće s brojnim izazovima – od povećanja broja studenata, podizanja kvalitete obrazovanja i usklađivanja s potrebama tržišta rada, korištenja novih tehnologija do pozicioniranja Europe kao svjetskog lidera u području obrazovanja. Slijedom spomenutih trendova, Europska komisija prepoznaje potrebu održavanja i poboljšanja kvalitete visokog obrazovanja i razvoja moderniziranih visokoškolskih institucija koje osposobljavaju studente na visokoj razini i tako pomažu ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020.

Izvješće o napretku u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju slijedi Izvješće objavljeno 2009. godine i daje informacije o trendovima od 2009. do danas. Daje informacije o tome kako procesi osiguravanja kvalitete podupiru akademsku zajednicu, studente i druge sudionike, kako pomažu institucijama i na koji način podupiru mobilnost studenata.

Izvješće ukazuje na napredak u spomenutom razdoblju, ali također upozorava na jaz u području osiguravanja kvalitete u reformi visokog obrazovanja.

Preporuka je Europske komisije uključiti procese osiguravanja kvalitete u sve aktivnosti određene visokoobrazovne institucije, a isto tako, uključiti cijelu instituciju u kreiranje kulture kvalitete koja podupire nastavu i učenje.

Kada je riječ o osiguravanju kvalitete u području cjeloživotnog obrazovanja, navodi se kako je važno razmotriti procese osiguravanja kvalitete u kontekstu svih instrumenata za transparentnost i osiguravanje kvalitete s ciljem postizanja Europskog područja vještina i kvalifikacija. Opseg osiguravanja kvalitete treba proširiti tako da pokriva širi opseg tema relevantnih za visoko obrazovanje.

Komisija planira poduzeti određene aktivnosti u cilju bolje suradnje u području osiguravanja kvalitete za cjeloživotno obrazovanje. Neke od njih su: savjetovanje o usklađenosti osiguravanja kvalitete u različitim podsektorima obrazovanja, revizija ESG standarda, unaprjeđenje europskih standarda za osiguravanje transparentnosti, poticanje agencija za osiguravanje kvalitete različitih država da zatraže registraciju pri Europskom registru za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja te promoviranje međunarodne suradnje u području osiguravanja kvalitete.

Putem programa Erasmus+, Europska će unija pružiti potporu za prekograničnu suradnju u području osiguravanja kvalitete te će podržati i promicati reformu visokog školstva.

Izvješće Europske komisije o napretku u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju u cijelosti se nalazi na poveznici: http://ec.europa.eu/education/news/2014/20140128_en.htm.