Skoči do sadržaja

Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR) i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta krajem prošle godine organizirali su Međunarodni seminar o ulozi nacionalnih kvalifikacijskih okvira i osiguravanja kvalitete u priznavanju kvalifikacija, na kojem su sudjelovali i predstavnici Agencije.

Na seminaru se raspravljalo o mogućnostima uspostave učinkovitog okvira koji će pomoći u radu inozemnih agencija registriranih u EQAR-u te o prednostima i nedostacima različitih sustava priznavanja – na nacionalnoj, institucionalnoj i individualnoj razini. Riječi je bilo i o osiguravanju kvalitete i korištenju nacionalnih kvalifikacijskih okvira u procesima priznavanja, (uključujući legislativu i praksu nacionalnih tijela, kao što su ENIC-NARIC uredi, visokoškolske institucije). Govorilo se i o doprinosu „Bolonjskih alata“ (kao što su ECTS bodovi, ESG standardi i sl.) različitim aspektima procesa priznavanja kvalifikacija te o koracima koje treba poduzeti na razini cijele Europe kako bi se proces priznavanja – unaprijedio.

Seminar je održan u sklopu inicijative za suradničko učenje i pregled koja proizlazi iz radnog programa Skupina za praćenje Bolonjskog procesa u Europskom prostoru visokog obrazovanja (Bologna Follow-up Group).

Seminar je okupio veliki broj sudionika i predavača iz 17 europskih država, uz prisutnost hrvatskih ministarstava, agencija i institucija koje se bave osiguranjem kvalitete.

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama EQAR-a i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Izvješće sa Seminara o ulozi nacionalnih kvalifikacijskih okvira i osiguravanja kvalitete u priznavanju kvalifikacija.