Skoči do sadržaja

Dvodnevna konferencija pod nazivom 1st Kick off meeting on Tempus project „Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube Adriatic region – LifeADA“, održat će se 27. i 28. veljače 2014. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Potporu projektu dala je i Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Ciljevi su ovog projekta, razvojem programa cjeloživotnog učenja u području održive poljoprivrede, modernizirati i harmonizirati visoko obrazovanje u zemljama regije koje nisu članice Europske unije te povezati EU i partnerske zemlje u regiji (nečlanice EU) promicanjem cjeloživotnog učenja kao instrumenta trajne modernizacije visokog obrazovanja.

Ciljevi su, također, razvijanje strategije i pokretanje aktivnosti cjeloživotnog učenja u partnerskim institucijama, određivanje mjera i indikatora za cjeloživotno učenje u području održive poljoprivrede te pružanje savjetodavnih usluga.

Cjeloživotno učenje prepoznato je kao jedan od prioriteta ministarstava nadležnih za visoko obrazovanje u regiji Alpe-Dunav-Jadran. S obzirom na konstantni razvoj znanosti i tehnologije u poljoprivredi, postoji potreba za kontinuiranom edukacijom na različitim razinama. U tim je procesima značajna uloga visokoškolskih institucija koje doprinose transferu znanja, a time i većoj konkurentnosti regije i EU. Tako u projektu sudjeluju sveučilišta iz zemalja Europske unije – Hrvatske, Austrije, Njemačke i Slovenija, te sveučilišta iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore.

Regionalne smjernice koje će biti usvojene od sudionika projekta poslužit će kao platforma za izradu nacionalnih strategija cjeloživotnog učenja.