Skoči do sadržaja

Okrugli stol pod nazivom „Zlatna vrata znanosti: Formiranje i perspektive mladih znanstvenika u novačkom sustavu“, u organizaciji Radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu i Mreže mladih znanstvenika MLAZ, održat će se u četvrtak, 6. ožujka 2014. u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu.

Okrugli stol bit će posvećen pitanjima formiranja i perspektive mladih znanstvenika u statusu znanstvenih novaka i asistenata unutar postojećih okvira i budućih projekcija.

Prorektorica za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Melita Kovačević u uvodu će iznijeti viđenje stanja, dinamike i izazova novačkog sustava u kontekstu hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja te relevantne mogućnosti u okviru Europskog istraživačkog prostora i Europskog prostora visokog obrazovanja. Doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković (Odjel za sociologiju, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu) će u izlaganju „Formiranje znanstvenika: problemi profesionalnog osposobljavanja u hrvatskom novačkom sustavu“ prikazati rezultate svoje kvalitativne studije o profesionalnoj socijalizaciji mladih istraživača u prirodnim i društvenim znanostima u visokoobrazovnim i istraživačkim ustanovama u Hrvatskoj. Dr. sc. Marina Milić Babić (Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu) opisat će misiju i ciljeve Radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu te ukratko naznačiti dosadašnje aktivnosti i postignuća.