Skoči do sadržaja

U sklopu projekta Transparentnost europskog visokog obrazovanja kroz javna izvješća osiguravanja kvalitete (EQArep) djelatnici AZVO-a su izradili nacrt uputa za izradu sažetaka izvješća o postupcima vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te ih 6. svibnja u Bruxellesu predstavili predstavnicima dionika Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), tzv. grupe E4 – Europskog udruženja sveučilišta, Europskog udruženja visokih učilišta, Europskog studentskog zbora i Europskog udruženja poslodavaca. Cilj je ovih uputa, u skladu s prijedlozima nove (također još uvijek radne) verzije ESG-a, osigurati vidljivost procesa vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju objavljivanjem sažetaka izvješća ujednačenih u cijeloj EHEA-i koji bi trebali biti pristupačni zainteresiranoj javnosti, a u svrhu ne samo veće transparentnosti ovih procesa nego i lakšeg informiranja studenata i visokih učilišta. U tijeku je rad na završnoj verziji uputa za izradu kvalitetnijih i ujednačenijih izvješća o procesima vanjskog osiguravanja kvalitete koje će djelatnici AZVO-a predstaviti na završnoj konferenciji projekta 23. rujna u Bruxellesu.