Skoči do sadržaja

U novom elektroničkom biltenu Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) saznajte koje su nove agencije upisane u Registar, pročitajte izvještaj sa Generalne skupštine EQAR-a održanoj u travnju u Atlanti, saznajte informacije o reviziji ESG-a i druge novosti.