Skoči do sadržaja

U svibnju je objavljen i stupio na snagu Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO).

Riječ je o provedbenom aktu Zakona o HKO-u kojim se uređuje sadržaj i način vođenja Registra HKO-a, podnošenje zahtjeva za upis u Registar, sadržaj i oblik obrazaca za podnošenje zahtjeva, vrednovanje zahtjeva za upis, postupci upisa u Registar, nazivi sektora, nazivi sektorskih vijeća, način odabira i kriteriji za odabir članova sektorskih vijeća, opis poslova sektorskih vijeća te unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete.

Registar HKO-a je sustav u koji se upisuju i kroz koji se povezuju standardi zanimanja sa standardima kvalifikacija preko skupova kompetencija i skupova ishoda učenja.

Pravilnikom se detaljno propisuje uspostava sektorskih vijeća, stručnih tijela koja će provoditi vrednovanje prijedloga skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

Pravilnik možete preuzeti ovdje, a više o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru pročitajte na mrežnim stranicama www.kvalifikacije.hr .