Skoči do sadržaja

Objavljeni su rezultati međunarodnog istraživanja Internacionalizacija visokog obrazovanja koje je provelo Međunarodno udruženje sveučilišta (International Association of Universities – IAU).

Istraživanje koje je obuhvatilo više od 1300 institucija iz 131 države svijeta, potvrdilo je važnost internacionalizacije visokog obrazovanja. Više od polovice sudionika istraživanja je navelo da njihove institucije imaju strategiju internacionalizacije, dok je oko 20 posto navelo kako je strategija u pripremi.

Mobilnost studenata i međunarodna suradnja u području istraživačkog rada, aktivnosti su koje su institucije visokog obrazovanja prepoznale kao ključne za proces internacionalizacije.

Kao najvažnije rizike, većina je ispitanika navela komercijalizaciju obrazovanja i otežano uključivanje studenata slabijeg imovinskog stanja. Tako su mnoge institucije visokog obrazovanja naglasile zabrinutost da pristup međunarodnom obrazovanju postane dostupan samo privilegiranima.

Sudionici istraživanja iz svih regija su se složili da je nedostatak financiranja najvažnija barijera za unapređenje internacionalizacije, a taj je trend uočen i u prijašnjim istraživanjima koje je proveo IAU.

Ovo istraživanje pruža opsežne podatke o različitim aspektima internacionalizacije (infrastrukturna potpora institucijama, očekivane koristi i mogući rizici, pokretači i prepreke, mobilnost studenata i članova akademske zajednice, ishodi učenja) i kao takvo može biti korisno svima koji se bave pitanjima međunarodnog visokog obrazovanja i njegovim unapređenjem.