Skoči do sadržaja

Radna grupa Europske mreže za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) tijekom dvije godine bavila se pitanjem izvrsnosti u visokom obrazovanju.
Kao rezultat objavljena je publikacija Koncept izvrsnosti u visokom obrazovanju koja sažima različite pristupe priznavanju izvrsnosti u visokom obrazovanju kao i preporuke na koji način taj koncept u svome radu mogu primijeniti agencije za osiguravanje kvalitete.