Skoči do sadržaja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koja će trajati do 17. listopada 2014. godine.

Cilj je javne rasprave prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Novim Zakonom želi se unaprijediti kvaliteta u postupcima priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija uz otklanjanje administrativnih prepreka i time olakšati međunarodnu mobilnost. Ovaj će Zakon doprinijeti jasnijem razlikovanju postupaka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija sa svrhom zapošljavanja i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za zapošljavanje u reguliranim profesijama u Republici Hrvatskoj.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu prijedloga Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, uz jasna obrazloženja, i to putem obrasca “Očitovanje u internetsko savjetovanje” koji možete preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Popunjen obrazac potrebno je dostaviti do 17. listopada 2014. godine na adresu elektroničke pošte: javnarasprava-zpiok@mzos.hr

Nacrt prijedloga Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija