Skoči do sadržaja
me4catalogue

Međunarodna stručna konferencija čija je tema razvoj i implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) održat će se u Slavonskom Brodu 4. i 5. prosinca 2014. godine u sklopu IPA projekta „ME4CataLOgue – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja (za preddiplomski, diplomski i doktorski studij)“.

Organizatori pozivaju zainteresirane da se uključe svojim radovima na teme razvoja i implementacije Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, standarda kvalifikacija, ishoda učenja, suvremenih metoda poučavanja, razvoja ključnih kompetencija, osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i slično, koji će biti objavljeni u tiskanom zborniku radova konferencije i distribuirani svim posjetiteljima.

Detaljne upute vezane za predaju sažetaka te za pisanje i prezentaciju radova koji će biti uvršteni u program konferencije i zbornik radova možete pročitati ovdje: http://me4catalogue.sfsb.hr/konferencija/prvi_poziv/default.aspx