Skoči do sadržaja

Objavljeno je Izvješće Europskog udruženja sveučilišta (European University Association – EUA) koje je rezultat 2,5-godišnjeg istraživanja o utjecaju rangiranja na europske visokoobrazovne institucije.

Europsko udruženje sveučilišta i ranije se bavilo ulogom rangiranja i na tu temu objavilo je dvije publikacije koje su se bavile metodologijom rangiranja. Međutim, pokazalo se da raspravu treba usmjeriti od metodologije prema utjecaju koji rangiranja imaju na visokoobrazovne institucije i njihovo okruženje. Stoga je pokrenut projekt The Rankings in Institutional Strategies and Processes (RISP) čiji je cilj bio istražiti na koji način visoka učilišta koriste rangiranja i otvoriti širu raspravu o toj tematici.

Od 171 institucije obuhvaćene ovim istraživanjem, više od 60 posto ih je rangiranje koristilo za strateško odlučivanje. Više od 70 posto visokih učilišta, rangiranje je koristilo prilikom određivanja organizacijskih, menadžerskih ili akademskih aktivnosti, dok je 80 posto visokih učilišta koristilo podatke u marketinške svrhe. Većina visokih učilišta koristila je rangiranje za usporedbu sa srodnim visokoobrazovnim institucijama.

Rangiranje u najvećoj mjeri koriste studenti, istraživači te ministarstva ili nadležne institucije za obrazovanje.

Unatoč značaju međunarodnog rangiranja, nacionalna rangiranja ponekad su i važnija upravo zbog njihovog utjecaja na studente prilikom odabira visokog učilišta.

Cjelokupno izvješće EUA o rangiranju institucionalnih strategija i procesa možete pročitati na poveznici.