Skoči do sadržaja

Konferencija Međunarodne mreže agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE) održat će se u Chicagu, od 30. ožujka do 3. travnja 2015. godine pod nazivom „Changing Landscape of Higher Education: New Demands on Quality Assurance“ .

Neke od tema o kojima će se raspravljati na konferenciji su: internacionalizacija visokog obrazovanja i njen utjecaj na kvalitetu, porast broja visokoobrazovnih institucija, uloga agencija za osiguravanje kvalitete te druge važne teme.