Skoči do sadržaja

Završna konferencija međunarodnog projekta Certificate for the Quality of Internationalisation (CeQuInt), čiji je jedan od partnera Agencija za znanost i visoko obrazovanje, održat će se 26. i 27. veljače 2015. godine u Parizu. 

Konferencija pod nazivom „Assessing the Quality of Internationalisation“ namijenjena je svim dionicima zainteresiranima za aspekt internacionalizacije u visokom obrazovanju te definiranja i unapređivanja kvalitete internacionalizacije na razini visokih učilišta i studijskih programa. Na konferenciji će, između ostaloga, biti razmatrana pitanja „Što se može smatrati kvalitetom u internacionalizaciji?“ i „Kako (samo)vrednovati internacionalizaciju?“ te će biti biti predstavljena metodologija vrednovanja internacionalizacije koja je tijekom projekta razvijena i ispitana kroz pilot-vrednovanja na institucionalnoj i programskoj razini.

Drugog dana konferencije predviđena je dodjela certifikata za kvalitetu internacionalizacije institucijama i studijima koji su uspješno prošli pilot-vrednovanje. Certifikat će – između ostalih – biti uručen i predstavnicima studijskog programa „Medical Studies in English“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt CeQuInt pokrenut na inicijativu Europskog konzorcija za akreditaciju u visokom obrazovanju (ECA), kao odgovor na sve jači značaj internacionalizacije kao strateškog pitanja i ključnog pokazatelja kvalitete visokih učilišta u modernome društvu znanja te na činjenicu da nacionalni akreditacijski sustavi još uvijek ne vrednuju međunarodne i međukulturalne ishode učenja studijskih programa, odnosno da na europskoj razini još ne postoji zajednički okvir vrednovanja internacionalizacije.

Program konferencije nalazi se na poveznici:

http://ecahe.eu/home/services/events/assessing-the-quality-of-internationalisation/programme/

Sudionici se mogu registrirati putem sljedeće poveznice:

http://ecahe.eu/home/services/events/assessing-the-quality-of-internationalisation/registration/