Skoči do sadržaja

Nacrt revidiranog dokumenta Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, ESG) koji je Skupina za praćenje Bolonjskog procesa (Bologna Follow-up Group, BFUG) usvojila 19. rujna 2014. godine, a ministri Europskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA) bi ga trebali usvojiti na konferenciji u Erevanu 14. i 15. svibnja 2015. godine, preveden je na hrvatski jezik i dostupan je na poveznici.

Podsjećamo, ESG je objavila Europska mreža za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) 2005. godine s ciljem doprinosa zajedničkom shvaćanju osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju na području EHEA-e. Godine 2012. uočena je potreba za revizijom ovih standarda kako bi im se unaprijedila jasnoća, primjenjivost i upotrebljivost kao i područje primjene. Revizija je uključivala nekoliko krugova konzultacija s glavnim organizacijama dionika i ministarstvima koji su utjecali na sadržaj ovog prijedloga.

Revidirani dokument ESG na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.