Skoči do sadržaja

Djelatnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovali su dodjeli certifikata za internacionalizaciju integriranom programu medicine na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu završne konferencije projekta CeQuInt koja se održala 26. i 27. veljače u Parizu.

Dodjeli je nazočio i veleposlanik Republike Hrvatske u Francuskoj, prof. dr. sc. Ivo Goldstein.

Program medicine na engleskom jeziku je primio certifikat za uspjeh u internacionalizaciji prolaskom procesa međunarodnog vrednovanja, u kojem je međunarodno povjerenstvo posjetilo ovo visoko učilište te u razgovorima sa svim dionicima ispitalo kvalitetu programa s naglaskom na ishode učenja koji se tiču interkulturalnih kompetencija. Radi se o novom obliku vrednovanja koje pokušava promatrati internacionalizaciju na nov način, ne samo kao izvor prestiža i sredstava za visoka učilišta nego i kao na specifičnu komponentu obrazovanja studenata za  život i rad u globaliziranom društvu. Ovo je vrednovanje provedeno u sklopu međunarodnog projekta CeQuInt, čiji je jedan od partnera i Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Projekt koordinira udruženje agencija za osiguravanje kvalitete ECA, a u budućem će razdoblju takva certifikacija biti uklopljena i u redovne procese agencija partnera. Dotad, visoka učilišta koja žele unaprijediti internacionalizaciju na svojim ustanovama mogu koristiti razvijene dokumente za vrednovanje i inspirirati se bazom dobrih praksi.

Izlaganja s konferencije možete preuzeti na poveznici.

 AN 7551
 AN 7565
 AN 7530

Više fotografija.