Skoči do sadržaja

U sklopu IPA projekta E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj, čiji je jedan od partnera i Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u Zagrebu je, 22. travnja 2015. godine, predstavljena Edicija E-Quality, serija od šest publikacija koja na inovativan način obrađuje pravednost i kvalitetu u visokom obrazovanju, dvije ključne politike unutar Bolonjskog procesa. Edicija je također predstavljena i na Sveučilištu u Rijeci, 16. travnja 2015. godine.

Ova edicija sadrži rezultate istraživanja koje je ustanovilo institucijske prepreke i poticaje uspjehu u studiju za ranjive skupine studenata (studenti nižeg socio-ekonomskog statusa, studenti stariji od 25 godina, studenti koji žive izvan mjesta studiranja, koji rade uz studij, koji imaju zdravstvenih poteškoća te studenti roditelji). Donosi i prijedloge za svladavanje prepreka s kojima se suočavaju ranjivi studenti koji im mogu pružiti jednake mogućnosti tijekom studija. Uz to, ova serija publikacija donosi jedinstven prijedlog oznake kvalitete kojom se želi nagraditi i motivirati institucije koje su ostvarile vrijedne rezultate u smislu jačanja pravednosti i kvalitete.

Ediciju E-Quality možete preuzeti na poveznici.

E Quality ZG1
E Quality ZG2