Skoči do sadržaja

Europska mreža za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) objavila je izvješće s preporukama koje će biti predstavljeno na konferenciji ministara Europskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA) koja će se održati u Erevanu (Armenija), 14. i 15. svibnja 2015. godine.

Kroz projekt Otklanjanje prepreka prekograničnoj suradnji (Removing obstacles for cross – border cooperation – ROCCO), Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta već rade na provedbi većine preporuka koje u ovom izvješću predlaže ENQA.