Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, kao članica Međunarodne mreže agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE), sudjelovala je u radu konferencije održane u travnju, u Chicagu.

Ovogodišnja konferencija održana je prvi puta u Sjedinjenim Američkim Državama, pod motom Changing landscape of higher education: New demands on quality assurance. Bila je to izvrsna prilika da članice INQAAHE–a prezentiraju na koji način rade u skladu s dokumentom Guidelines of good practise in quality assurance (GPP), a najavljena je  i njegova izmjena u nadolazećem razdoblju.  Sudionici  konferencije su izrazili da se u radu susreću s nizom izazova te očekuju da nova verzija GGP snažnije podupre njihovu neovisnost.

Na konferenciji se raspravljalo o nizu važnih tema, a naročito o utjecaju  postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete na daljnji razvoj visokog obrazovanja (trendovi razvoja visokog obrazovanja, raznolikosti sustava visokog obrazovanja u različitim zemljama i dijelovima svijeta, internacionalizaciji, doprinosu postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete razvoju visoko-obrazovnog sustava). 

Kao punopravna i aktivna članica, Agencija sudjeluje u radu ove globalne mreže koja okuplja dvjestotinjak agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju aktivnih u različitim dijelovima svijeta.

INQAAHE CONF
INQAAHE CONF2
INQAAHE CONF 3