Skoči do sadržaja

U novom elektroničkom biltenu Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) pročitajte koje su nove članice EQAR-a, novosti vezane za reviziju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja i druge novosti.

Bilten preuzmite ovdje.