Skoči do sadržaja

U okviru ERASMUS + projekta Enhancing the use of mobility tools for recognition, dana 28. svibnja 2015. godine u Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP), u Sèvresu, u Francuskoj je održan međunarodni seminar Unapređivanje upotrebe instrumenata za mobilnost u svrhu priznavanje kvalifikacija.

Enhancing the use of mobility tools for recognition je projekt koji se provodi u okviru Erasmus + programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a u kojem Nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjeluje kao partner, zajedno s ENIC i NARIC uredima iz Italije, Latvije, Litve i Nizozemske, a projekt koordinira Francuski ENIC-NARIC ured – CIEP.

U skladu sa strategijom Europa 2020. i Europskim prostorom visokog obrazovanja (Bolonjski proces), glavni cilj ovog projekta je promicanje postojećih europskih instrumenata za priznavanje kvalifikacija i olakšavanje akademske i profesionalne mobilnosti studenata i radnika. Korištenjem instrumenata za mobilnost u cilju priznavanja kvalifikacija povećat će se transparentnost inozemnih kvalifikacija i olakšati njihovo pravedno priznavanje te na taj način povećati šanse za zapošljavanje u Europi.

I ovaj seminar je  bio jedna od projektnih aktivnosti koja je uključivala predstavnike visokih učilišta, tijela javne uprave i poslodavce te je, kao oblik usavršavanja, usmjerena na promociju i razmjenu primjera dobre prakse povezanih s korištenjem postojećih instrumenata za mobilnost i priznavanje, kao što je Europski kvalifikacijski okvir, Hrvatski kvalifikacijski okvir, Europass, dopunska isprava o studiju, ECTS bodovi te Priručnik Europski prostor priznavanja – EAR i Priručnik za priznavanje namijenjen visokoškolskom institucijama – EAR-HEI, ali i na poticanje sinergije i razmjene dobre prakse među različitim dionicima na nacionalnoj razini i diljem Europe.

Na ovom međunarodnom seminaru sudjelovali su predstavnici AZVO-a, hrvatskih visokih učilišta te predstavnici hrvatskih komora i profesionalnih udruženja.
IMG 1745 IMG 1746 IMG 1747 IMG 1748