Skoči do sadržaja

Ministri Europskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA) su na konferenciji održanoj u Erevanu u Armeniji 14. i 15. svibnja 2015. godine usvojili niz dokumenata važnih za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja u zemljama članicama, među kojima je i Hrvatska.

Kao najvažniji dokument ističemo revidirane Europske standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) koji će služiti kao temelj novog ciklusa vrednovanja koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, ali i predstojećeg vanjskog vrednovanja same Agencije. Hrvatski prijevod nove verzije ESG-a dostupan je na mrežnoj stranici Agencije.

Usvojen je i dokument kojim se definira i znatno pojednostavljuje osiguravanje kvalitete združenih studija, dostupan na mrežnoj stranici Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR). Ovaj će dokument biti jedan od temelja izmjena Zakona o osiguravanju kvalitete koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta priprema u suradnji s Agencijom i akademskom zajednicom u sklopu projekta ROCCO – Otklanjanje prepreka u prekograničnoj suradnji.

Usvojena je, također, i nova verzija vodiča za korisnike ECTS-a.

Više o ministarskom priopćenju i ciljevima na koje su se obvezali u idućem razdoblju pročitajte na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.