Skoči do sadržaja

Predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovali su dodjeli certifikata za internacionalizaciju integriranom programu medicine na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu završne konferencije projekta CeQuInt (Certificate for Quality in Internationalisation) koja se održala 26. i 27. veljače u Parizu.

Program studija medicine na engleskom jeziku je primio certifikat za uspjeh u internacionalizaciji na temelju međunarodnog vrednovanja. Povjerenstvo je posjetilo ovo visoko učilište te u razgovorima sa svim dionicima ispitalo kvalitetu programa s naglaskom na ishode učenja koji se tiču interkulturalnih kompetencija. Riječ je o novom obliku vrednovanja koji pokušava promatrati internacionalizaciju kao specifičnu komponentu obrazovanja studenata za život i rad u globaliziranom društvu.

Ovo je vrednovanje provedeno u sklopu međunarodnog projekta CeQuInt, čiji je jedan od partnera i Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Projekt koordinira udruženje agencija za osiguravanje kvalitete ECA (European Consortium for Accreditation), a u budućem će razdoblju takva certifikacija biti uklopljena i u redovne procese agencija partnera. Dotad, visoka učilišta koja žele unaprijediti internacionalizaciju na svojim ustanovama mogu koristiti razvijene dokumente za vrednovanje i inspirirati se bazom dobrih praksi.